Villa Honderdmorgen

Tussen Den Bosch en Vught bevindt zich de polder Honderd Morgen die deel uitmaakt van de gemeente Vught. De polder is gelegen tussen de natuurgebieden Moerputten en Het Bossche Broek en is vanoudsher in gebruik voor de landbouw.
In 2008 werd een deel van het gebied ontwikkeld tot natuurgebied en opengesteld, De Gement. Behalve als natuurgebied doet De Gement ook dienst als waterbergingsgebied voor de rivier de Dommel.
De naam Honderd Morgen is afgeleid van de oppervlaktemaat morgen die verwijst naar de hoeveelheid akkerland die in een morgen kon worden omgeploegd.

Villa Honderdmorgen

Aan de poort van de Gement staat Villa Honderdmorgen.
De befaamde en gevierde architecte Francine Houben van bureau Mecanoo heeft zich laten inspireren door de prachtige omgeving, het landschap en functie. De villa bestaat uit drie volumes met daartussen een binnenplaats.
Het ontwerp is afgeleid van een hoeve, een groep gebouwen die samen een omsloten plaats vormt.
Het entreegebouw met daarin de kookstudio en vergaderruimte staat geheel los van het woongebouw. Dit zorgt dat het erf geen gesloten vesting is maar met het landschap verbonden.